Ochrana soukromí

Odesláním Vašeho životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů společností SYNERGIE, s.r.o., IČO 45808139, se sídlem Praha 8, Sokolovská 84-86, 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12217 jako správci, a to v rozsahu údajů uvedených v dotazníku kandidáta a jiných dokumentech přiložených kandidátem (dále jen “Osobní údaje”) pro účely vyhledávání zaměstnání na dobu 2 let ode dne zařazení do personální databáze.

Odesláním Vašeho životopisu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost SYNERGIE může Osobní údaje předat společnosti SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO 26711834, se sídlem Praha 8, Sokolovská 84-86, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88950, jako dalšímu správci, a to výhradně za účelem vyhledání zaměstnání a za stejných podmínek, jako tyto Osobní údaje uchovává a zpracovává společnost SYNERGIE. Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti SYNERGIE.

Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. t.j. právo požádat společnost SYNERGIE o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů a případně právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu.

Veškeré informace předané společnosti SYNERGIE jsou přísně důvěrné.