Mýty o agenturním zaměstnávání

Pod pojmem agenturní zaměstnávání v podmínkách ČR si lidé zpravidla představují méněcennou práci, vykonávanou polo-legálně cizinci z východní Evropy, pracujících až 14 hodin denně, vč. víkendů, a to vše za peníze, za které by za normálních okolností nešel na brigádu ani středoškolský student.

Mýty o agenturním zaměstnávání

Tento zkreslený pohled vyplývá mnohdy z osobní neznalosti a rovněž z informací, které se čas od času objevují v médiích, a degraduje termín agenturního zaměstnávání v povědomí lidí. K takovému vnímání, bohužel, přispívá i snaha některých zaměstnavatelů získat za každou cenu co nejlevnější pracovní sílu.

Personální leasing v posledních letech nabývá na intenzitě, o čemž svědčí skutečnost, že se již dávno netýká pouze dělnických, ale rovněž i THP profesí (kdy např. obchodníci, IT specialisté, projektoví manažeři, aj., jsou najímáni na různé časově omezené projekty).

Důvodů, proč si klienti / společnosti pronajímají agenturní zaměstnance, je několik:

  • potřebují kvůli neočekávané / velké zakázce pokrýt extra směnu, vykrýt sezónu letních dovolených, či překlenout období vyšší nemocnosti, aj.,
  • chtějí si nejprve vyzkoušet, zdali se pracovníci osvědčí a poté si je časem (za půl roku, za rok, apod.) převedou tzv. do kmene, což nejlépe vystihuje slovní spojení “try and hire“,
  • mají zájem mít (např. kvůli nízkému počtu HR kapacit) personální agendu, potažmo celou administrativu zaměstnanců vyřešenou formou outsourcingu, tzv. na klíč.

I někteří uchazeči o práci, jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, zase dávají přednost být na výplatní pásce agentury např. proto, že:

  • jako IT specialista / projektový manažer má jistotu několika dopředu nasmlouvaných jednorázových projektů, čímž nemusí řešit každý půlrok změnu zaměstnavatele,
  • jako dělník cítí větší jistotu, lidský přístup, ale např. i “ochranná křídla“ agentury, která mu zajišťuje komfortnější pozici ve vyjednávání s nadřízeným, anebo zprostředkuje novou práci,
  • jako čerstvý absolvent si není úplně jistý v tom, jakým směrem by se měla ubírat jeho další kariéra, protože vážně uvažuje o možnosti vycestovat kvůli jazykové průpravě do zahraničí, tudíž řeší možnost krátkodobé brigády, apod.

Všichni zaměstnanci přitom mají stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, zdali jsou kmenovými, nebo agenturními, protože vykonávají shodnou činnost za stejné peníze plus stejné zaměstnanecké výhody a benefity. Toto je ošetřeno právní legislativou v pojmu “srovnatelné podmínky“.

Ideální situace v rámci dočasného přidělování zaměstnanců nastává za předpokladu, že agentura má s předstihem rozjednáno několik projektů, na které posléze přiděluje svoje zaměstnance tak, že např. člověk “XY“ ukončí jeden týden práci u klienta “A“ s tím, že další týden nastupuje u klienta “B“.

Takhle nějak to přibližně funguje v západní Evropě, kde je agenturní zaměstnávání o několik let napřed, o čemž svědčí i mnohonásobně vyšší počet agenturních zaměstnanců a popularita tohoto typu zaměstnávání. V ČR nepochybně chvíli potrvá, než se k podobnému stavu dopracujeme.

V současné době je u nás za předpokladu 4% míry nezaměstnanosti těžké získat jakoukoliv pracovní sílu, natož takříkajíc na zavolání, jak si leckdy někteří zaměstnavatelé mylně představují.

“Když s Vámi dnes podepíšeme smlouvu, pozítří očekáváme, že nám “nasypete“ prvních 40 lidí, náš budget je tolik a tolik, a jak si to uděláte s případnými odvody, je nám jedno“, podmiňoval před časem sebevědomý HR manažer potencionálního klienta svoji smlouvu s námi.

Především, HR agentura není sypací vůz, rovněž, žádný zaměstnavatel, agenturu nevyjímaje, nemá zásobu lidí, jež čekají tzv. za stolem, až zmíněný klient zavolá a dostávají v mezičase výplatu, a v neposlední řadě, za všechny pracovníky agentura odvádí dle zákona zdravotní a sociální pojištění.

A jsme znovu na začátku, kdy je třeba rozlišit pojmy novodobé galeje/otroctví od agenturního zaměstnávání, které má zákonem stanovená pravidla a ve kterém máme v Synergie mnohaleté zkušenosti, o čemž svědčí reference mnoha našich spokojených klientů i zaměstnanců.

Těším se na spolupráci s vámi, Ivo Vašek, Branch Manager, působící v Brně.