Mezinárodní projekt má jeden společný cíl

Naší společenskou odpovědnost bereme vážně a rádi podpoříme dobrou věc

O co přesně jde?  Všechny naše kroky budou zaznamenávány a každý z nich bude o krok blíže k nové mobilní škole pro děti z různých koutů světa, například z Indie či Afriky. A tak budeme chodit po ulicích, pěšky do práce, pěšky z práce, pěšky všude, kam se hneme.  Tímto způsobem nejen, že budeme pomáhat, ale zapracujeme také na svém zdraví. Každý kolega obdrží náramek pro sledování pohybových aktivit, kterým bude online připojen k řídicímu panelu. Za každých 150 000 km se postaví mobilní škola.

Startujeme v roce 2018 a budeme vás pravidelně informovat o všech našich krocích, tedy nejen těch pracovních. Nastavíme si cíl vysněného počtu kroků a tím počtu škol, které chceme pro děti doslova vychodit. Příběhy dětí z ulice nás inspirují a budou hnát vpřed, za každého počasí, každý den.

Více o projektu StreetwiZe / Mobile School

Společnost StreetwiZe investuje 100 % svých zisků do Mobilních škol, kterým je partnerem. Zároveň spoluvytváří vzdělávací materiály, které se využívají přímo v ulicích, a neustále se zaměřuje na zlepšení sociálního dopadu Mobile School.

StreetwiZe podporuje rozvoj talentů. Mladí z ulice jsou inspirací a základem práce StreetwiZe. Chlapci a dívky, přežívající v rychle se měnícím pouličním prostředí nás mohou mnohému naučit a díky tomu předávat vzkaz světu!

Druhá polovina StreetwiZe, Mobile School, se zaměřuje na podporu mládeže žijící na ulici, a to prostřednictvím posílení sebeúcty a školení pracovníků v ulicích, kteří těmto mladým lidem pomáhají.