Druhá část otázek, které vás dokonale připraví na pohovor

Otázka 11: Proč bychom vás měli najmout?

Uveďte, jak vaše schonosti a dovednosti splňují to, co organizace potřebuje. Jste ochotni dát přednost zájmům organizace před vlastními? Jedná se o upřímou věrnost a oddanost. Nebojte se důsledků, řekněte prostě pravdu.

Otázka 12: Jak zvládnete kritiku?

Můžete říci něco jako: „Vidím kritiku jako příležitost ke zlepšení mé práce.“ Pak ukažte příklad, kde jste byli kritizováni, ale vy jste to vzali pozitivně: „Můj manažer mi řekl, že zprávy/závěry, které jsem mu podal, byly chaotické, a tak jsem se snažil je znovu projít a zkontrolovat a zeptal se, jestli má nějaké preference, jak mu zprávy předávat, jakým stylem, abychom předešli dalšímu nedorozumění.

 

Otázka 13: Co vás motivuje k tomu, abyste odvedli, co nejlepší práci?

Tady je to hodně o osobním charakteru, ale dobré příklady jsou: úspěch, výzva, získání uznání, dobrý pocit ze své práce..

Otázka 14: Co víte o naší společnosti, co vás zajímá na této roli?

Na konkurenčním trhu je nesmírně důležité, abyste si provedli výzkum dané firmy, kam se hlásíte. Zjistěte, kde jsou a kam směřují. Přečtěte si jejich webové stránky, vyberte si klíčové oblasti, které vás zaujali na webových stránkách a přidejte váš osobní/názor pocit ze stránky.

Otázka 15: Proč chcete pracovat pro tuto organizaci?

To, co jste zjistili o firmě, vám pomůže i tady. Upřímnost je zde nesmírně důležitá a bude vám přičtena k dobru. Dejte vše do souladu s vašimi dlouhodobými kariérními cíli a ukažte spoustu energie a nadšení.

Otázka 16: Znáte někoho, kdo pro nás pracuje?

Měli byste něco vědět o firemní politice týkající se příbuzných pracujících v organizaci. To může mít vliv na vaši odpověď, i kdyby se vás u rozhovoru zeptali na přátele, kteří nejsou příbuzní. Buďte opatrní a zmiňte se o přátelích, kamarádech pouze tehdy, pokud s tím organizace nemá problém.

Otázka 17: Cítíte, že jste připraveni převzít větší odpovědnost?

Zaměstnavatelé tuto otázku kladou z důvodu, aby zjistili, zda pozice, o kterou žádáte, je vyšší než vaše předchozí pozice. Jestli jste připraveni na výzvu té nové pozice. Dejte jim kladnou odpověď a ukažte jim, že jste tou správnou osobou. Zvýrazněte další úkoly a projekty, které jste přijali ve své současné funkci.

Otázka 18: Jaké zkušenosti máte v této oblasti?

Mluvte o specifikacích, které se vztahují k pozici, o kterou žádáte. Pokud nemáte konkrétní zkušenost, dostaňte se co nejblíže. Například pokud se jedná o účetní úlohu, měli byste  poskytnout dobrý technický přehled o fondech a produktech, se kterými máte zkušenosti, zejména o těch, které se týkají dané role.

Otázka 19: Můžete jmenovat čtyři dovednosti, které můžete přinést tomuto týmu?

Technické dovednosti, znalosti trhu, zvyšování povědomí, organizační schopnosti / komunikace / týmové pracovní dovednosti, prioritizace vytížení /práce pod extrémním tlakem v čase a dodržování termínů/ atd.

Tedy, vzhůru na pohovor, doufáme, že vám tato příprava pomůže a zároveň uklidní a dodá vám trochu více sebejistoty.

Lenka Nejedlá, Markting Specialist