12. 4. Mezinárodní den dětí ulice

Již osmým rokem slavil StreetwiZe/Mobile School Mezinárodní den pro děti z ulice dne 12. 4.

Mezinárodní den pro děti z ulice je každoročně široce oslavován i mimo StreetWiZe partnerskou síť. Mobilní škola je hrdým členem konsorcia pro děti z ulice, celosvětové sítě 90 organizací. Konsorcium se zabývá mezinárodním dodržováním práv dětí z ulice. Jako organizátoři Mezinárodního dne dětí z ulice dosáhli toho, že datum 12. 4. bylo uznáno jako oficiální Mezinárodní den pro děti z ulice.

V roce 2017 Komise OSN pro práva dětí zveřejnila společně s konsorciem dokument popisující politiku týkající se dětí vyrůstajících na ulici (Obecný komentář o dětech v ulicích) a připojil ji k Úmluvě o právech dětí. Na dokumentu spolupracovali partneři mobilní školy, kteří se ujistili, že hlasy dětí z ulice budou vyslyšeny. S využitím tohoto dokumentu chce konsorcium pro děti z ulice požádat vlády, aby děti na ulici byly začleněny do národního programu a také, aby byly vyhrazeny potřebné rozpočty.

Mobilní škola spolu s konsorciem vyzývá vlády, společnosti, organizace a jednotlivce, aby vzaly v úvahu následující čtyři body:

Rovnost: děti z ulice mají stejná práva jako ostatní děti
Ochrana: chránit děti z ulice před násilím a špatným zacházením a ujistit se, že v případě potřeby mohou získat právní pomoc
Přístup: děti z ulice by měly mít přístup ke stejným službám stejně jako ostatní děti, jako jsou nemocnice a školy, aby využily svůj plný potenciál
Nové řešení: vyvíjet specializované intervence přizpůsobené potřebám dětí žijících na ulici.

Zní to logicky, souhlasíte? Samozřejmě že ano. Ve skutečnosti se však tyto čtyři body stále nedodržují. Milióny dětí na ulici nemají žádné nároky a šance. Proto je důležité, abychom si to každý rok připomínali. Až tedy příští rok zaznamenáte hashtag #streetchildrenday, vzpomeňte si.