Zkratka GDPR? Co to vlastně je? Čtěte

Možná jste už v posledních měsících zaslechli o zkratce GDPR, která vzbuzuje v mnohých firmách strach a hrůzu. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů totiž od 25. května tohoto roku přináší pro společnosti mnoho novinek, ovlivňujících administrativní zátěž a IT bezpečnost. Rady podnikatelům, na co si mají dávat v souvislosti s GDPR pozor, najdete v desítkách článků. Co to však přinese do běžného života se tak lehce nedočtete. Jak tedy GDPR ovlivní hledání práce v praxi a na co budete mít jako kandidát právo?


GDPR (General Data Protection Regulation) má mnoho společných znaků s našim českým zákonem o ochraně osobních údajů. Přináší však několik změn, které se přímo týkají způsobu získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů (přes co tedy „nejede vlak“ při reakci na jakoukoliv pracovní nabídku).
“ Souhlas musí být udělený svobodně a z vlastní vůle, to znamená, že například při posílání životopisu přes webovou stránku společnosti nebo pracovní portál nemůže být pole se souhlasem na zpracování osobních údajů automaticky zaškrtnuté.
“ Text souhlasu musí být jednoznačný a musí obsahovat konkrétní informace o účelu a způsobu zpracování vašich osobních údajů (tedy žádná malá písmenka pod čarou).
“ Souhlas vždy udělujete jen pro jeden účel. Pokud například reagujete na pozici a kromě toho vám chce společnost zasílat newsletter s informacemi o produktech, musí být tyto souhlasy uděleny samostatně.
“ Při objednávání zboží nebo služby nesmí být udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů povinností. V praxi si tedy můžete zboží objednat bez toho, abyste souhlas udělili – na druhou stranu má firma právo evidovat ty údaje, které jsou potřebné například pro vystavení faktury a zákonnou archivaci této faktury. Při hledání práce to tedy bude znamenat, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělit nemusíte, v tom případě má zaměstnavatel/personální agentura právo evidovat vaše osobní údaje jen pro potřeby daného výběrového procesu a na čas nevyhnutelně nutný.

GDPR též zavádí několik nových práv právě pro lidi, jejichž cílem je chránit své osobní údaje:
“ Právo na zapomenutí – máte právo požádat o vymazání osobních údajů stejně jednoduše, jako jste poskytli souhlas na jejich zpracování. V případě, že jste udělili souhlas prostřednictvím formuláře na web stránce, například při objednávání zboží nebo služby, stejným způsobem byste měli mít možnost souhlas odvolat.
“ Právo na zapomenutí však zaniká v případě, kdy jsou osobní údaje potřebné ke splnění jiné zákonné povinnosti (například evidenci o zaměstnancích a jejich výplatních páskách musí zaměstnavatel archivovat 10 let).
“ Právo na přenositelnost – v případě, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány v automatické formě, máte právo žádat od kterékoliv společnosti, aby je poskytla v elektronické formě jinému správci, kterého si sami zvolíte.
“ Právo na opravu – hned, když zjistíte, že osobní údaje, které o vás evidují, jsou nesprávné, máte právo na jejich opravu, případně doplnění, a to bez odkladu anebo zpoplatnění této služby.
“ Informační povinnost – každá společnost, která disponuje vašimi osobními údaji, je povinna na vaši žádost zdarma poskytnout informace o tom, jaké údaje zpracovává a jakým dalším firmám je poskytla.

V praxi to také znamená, že od května tohoto roku budete jako uchazeč o práci každou chvíli dotazovaný ohledně udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Například, pokud pošlete svůj životopis prostřednictvím pracovního portálu, budete zaškrtávat jeden souhlas – pro účel daného výběrového procesu.

A pokud bude chtít daná společnost splnit povinnost vyplývající z GDPR a v budoucnosti vás například hodlá oslovit s jinou pracovní nabídkou, měla by si od vás vyžádat další souhlas. Pro účel oslovení s dalšími nabídkami ten první souhlas totiž už neplatí.
Co však skutečně přinese GDPR do běžného života uchazeče o práci uvidíme již za několik měsíců.

Děkujeme ze sepsání naší GDPR Guru, kolegyňce Barbaře Ostrochovské

 

Zdroje: https://www.serveit.com/recruitment-trends-2018/