Osobní údaje & právní informace

Náš tým podílející se na náboru a poskytování všech HR služeb zachází se všema informacemi se zachováním diskrétnosti a důvěrosti. Je plně obeznámen s interními politikami a pravidlami, díky kterým jsme flexibilní k potřebám všech kandidátů a klientů, s nimiž pracujeme.

Interní pravidla Synergie zahrnují tyto oblasti:

Pokud jsi chcete uplatňit své právo na přístup, opravu, přenosnost nebo vymazání osobních údajů můžete využít náš online formulář.