Podmínky užití

Uvedené právní informace sa vztahují na obsah webových stránek www.syn.cz (dále jen „Stránka“).

SYNERGIE, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv smazat anebo aktualizovat obsah Stránky bez předcházejícího upozornění.

Používání stránek

Společnost SYNERGIE, s.r.o. povoluje použití dokumentů, které možné získat z těchto Stránek, zejména tiskových zpráv, aktualit a často kladených otázek v případě dodržení těchto podmínek:

  • dokumenty získané z těchto Stránek budou použité výlučně na informační účely, pro osobní potřebu a nebudou nijakým způsobem kopírované ani dále šířené,
  • dokument nebude použit na účel, který je komerční,
  • dokument nebude žádnym způsobem upravovaný,
  • dokument a každá jeho kopie bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv a zároveň bude uvedený zdroj, z kterého byl dokument získaný,

Použití dokumentů, které je možné získat z těchto Stránek na jakýkoliv jiný účel, je výslovně zakázané. Takové konání je protizákonné.

Právní  zodpovědnost

Informace publikované na Stránce jsou poskytované za účelem informovat širokou veřejnost, zejména o nabídce služeb SYNERGIE, s. r. o., jako i dalších aktivit. Tyto informace a materiály mají jen informativní charakter a SYNERGIE, s. r. o. nezodpovídá za vznik škody anebo jné újmyj, která by vznikla jakékoliv třetí osobě nezávazným použitím těchto informací.

Odkazy

Na těchto Stránkách jsou umístněné hypertextové odkazy na stránky jiných subjetků. Hypertextové odkazy vám umožní opustit tyto Stránky. Společnost SYNERGIE, s.r.o., Synergie Temporary Help, s.r.o., nemají vliv na kontrolu stránek jiných subjektů a nezodpovídá za obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů neznamená, že společnost SYNERGIE s.r.o., Synergie Temporary Help, s.r.o., schvaluje stránky jiných subjektů a jejich obsah.

Informace o nositeli autorských práv

Copyright © 2016 SYNERGIE s. r. o.

Autorské práva k dokumentům na těchto Stránkách vlastní SYNERGIE s.r.o., Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8. Všechna práva vyhrazena.